Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Lære og Guds Tieneste udi Norden. Af Peter Friderich Suhm. Kiøbh. 1771. Trykt og findes tilkiøbs hos Brødrene Berling. Saa og udi den Mummiske Boglade paa Børsen No. 5. Koster 1 Rdlr. 1 Mark. Stor 382. Sid. 4.