Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

skulde beholde sine Børn, og en Moder faldt da paa at overgive sine til en andens Pleye, da vilde alle hendes Naboersker ka- ste Stene efter hende og ansee hende med Billighed, som et unaturligt Fruentimmer."