Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Det er soleklart, at dette Bind er af langt ringere Værdie end det første, som indeholder vores berømte Tullins Poesier, og der iblant hans Mester-Stykker. Her er omtrent Halvparten af (i ald Sandhed) af- brudte Tanker om adskillige Materier, som 2den Aargang.