Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Anden Aargang, 10. Stykke.