Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

ald Uhæld er Melod. net op ligesaa Gammeldags, som Visen. Vi kan derfor ey lykønske ham med høyere Kienderes Bifald, end Matronernes i Vartov eller Abel Catrines Boder.