Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Arie synge og spille over alt blant Folk af den fineste og beste Indsigt. Men til