Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

merkværdige Begivenhed, som skede d. 17 Jan. 1772. Sangviis forfattet under den Melodie. Det største Glædes-Flag. Kiøbenh., trykt og selges hos A. I. Stein for 4 Skil. 1 Ark i 8vo. Baade i Henseende til Tanker og Riim kan denne Prom. ey fortiene mere end Navn af en temmelig god Gade-Vise. Forf. har været saa forsigtig at sette Melodie paa den, mueligt paa det han kunde have den Vellyst, at høre denne sin