Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Kiøbenhavns Promemoria over den meget