Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Hoved-Indholdet af det, denne Vrævlere paa Struensees Vegne fortæller os, er at enhver har sin Tid, og derimod har vi ikke et Ord at indvende — Endog taabelige Skribentere have deres Tid, thi var ikke det, hvor vilde da B**n faae Forlæggere til dette og andre elendige Fostere, som han særdeles i denne Tid i saa stor Overflødighed yngler af sig?