Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

160 ham bedrøvelige Kong Christian den 7des vig- ligste Geburts-Dag. Kiøbenh. 1772. Trykt og sælges hos L. N. Svare for 2 Skil. 1/2 Ark 8vo.