Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Den fængslede Struensees Tanker og Betænkninger paa den for os glædelige, men for