Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

nemlig, at de afskaffede Fester rnaatte igien helligholdes, og Waysenhuset settes paa den gamle Fod. Der første,