Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Versene i sig selv betragtede kan gandske vel gaae an; og at Tankerne for den største Deel ere ypperlige er ingen Under, da de fast alle ere laante af Hr. C. R. Suhms Brev og Philodan — Et par Ønsker har dog denne Forfat, som ere hans egne Indfald: