Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Onde, som under Struensee er stiftet. Paa allerhøystsammes Fødsels-Dag d. 29 Jan. 1772. Kiøbh., trykt og selges hos A. F. Stein for 4 Skil. 1 Ark 4to.