Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

handthæve det Gode, men afhielpe det