Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Nordens Glæde forestillet i en Ode i Anledning af Kong Christ. den 7des høye Fødsels-Fest d. 29de Jan. 1772. Kiøbenh. Trykt hos P. H. Høecke, og selges hos Pelt paa Børsen og Mad. Kanneworf i Silkegaden for 4 Skil. 1 Ark 4to.