Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

sin elskte og frelste Konge paa allerhøystsammes høye Fødsels-Dag d. 29 Januar. 1772. Kiøbenh. trykt og selges hos A. F. Stein for 4 Skil. 1 Ark 4to. Og