Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Indeholder nogle simple, men tillige temmelig gode og flydende poetiske Betragtninger over tretten Bibelske Sprog, som ere anvend- te til at lykønske Kongen. Til Slutning er anført et Ønske til Dr. Juliane, og et til Prinz Friderich.