Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Fødsels-Dag d. 29 Jan. 1772 af troe Undersaatter. Melodien kan. være: Min Philander Tiden minder — Kiøbenhavn. Trykt med Godiches Skrifter og sælges sammesteds for 4 Skil. 1 Ark i 8vo.