Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

En Lykønsknings-Skrivelse til H. H. Biskop Rottbøl, som i de faa Aar, han var, som Præst til Trinitatis Kirke, har giort sig høyt agtet og elsket af de Studerende.