Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Men vi hør ikke heller forbigaae en anden læseværdig Prøve paa Hr. T. særdeles Flid, Indsigt og Eftertanke i Biblens Forklaring, som udkom i Begyndelsen af forrige Aar.