Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Ei! prægtige Titel! — hvorefter følger paa 2 Blade (vi fraregne For- og EfterTalen) Anmerkninger tagne, man merke vel! af Schuberti Theologia Dog. (Pf.) Pheifferi Dub. vex. o. s. v. Vi troe derfore, at have opdaget en betydelig Trykfeyl i Hr. T. Afhandling: at neml. proletariæ staaer i Steden for proletariis paa det anførte Sted.