Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Col. 2, 18. forstaaer den Jødiske Religion (see Gal. 3, 16. sammenlignet med Ap. G. 7, 53. og Hebr. 2, 5. —) hvor i han følger Hds. Høyærv. Ειλεσο υμας ο Θεος απ αρχης — 2 Thess. 2, 13. er efter Forf. Forklaring: Gud haver udfriet eder af (Satans) Herredømme. En liden Oplysning bør vi og give til et Sted S. 30. hvor Hr. T. nævner Hr. Stav- nings Anmerkninger til de 4 første Cap. af 1 M. B. hvilket halve Ark er ventelig for de fleste Læsere ubekiendt, saa de letteligen herover kan blive nysgierrige. Vi vil da her anføre den hele Titel, men først bede Læseren, at han ikke for hastig bliver fortredelig over denne sin Uvidenhed, eller vredes paa os, fordi vi ikke kan sige, hvor dette Skrift er at bekomme. (ventelig hos Forfat.)