Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

de Theologiske, hos os, og hvor stor Aarsag vi have altsaa til at beklage det Tab, som vi have giort ved hans Skilsmisse. Det øvrige indeholder artige Anmerkninger til en Deel Skriftens Steder, hvorved de i Titelen benævnte fornemmeligen ere blevne oplyste. For at giøre lærde Læsere opmerksomme, anføre vi at Forf. ved Θρησκεια τωυ αγγελωυ