Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 1

Jeremiæ Brev imod den Hykkelske Afguds Præst, som taler i Magazinet No. 73. skrevet