Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 1

Denne saa dristige Sandsigere burde vist paa en skarpere og eftertrykkeligere Maade have affærdiget sin Contrapart; nam hic Rhodus!