Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 1

8 mueligen medbragte Fordom ved følgende For- erindring.