Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 1

Christus i Ordet gaaer imellem de Troendes Troe, og Gierningerne. Vi