Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 1

No. 1. Et Par Ord til Frakken og Anti-Frak- Ten, i Anledning af den udkomne Piece t Jeg ligger for Døden, kom og beret mig, hvoraf den eene letsindig har attaqveret Geistligheden, og den anden begrædelig forsvaret dem. Trykt efter Begiering. Kiøbenhavn, 1771. Sælges hos Kannevorf i Silkegaden No. 66 for 6 Skilling, stor 1 1/2 Ark i 8vo.