Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 1

For at være skreven af en Matros, kan dette Stykke til Nød gaae an. Det indeholder megen Grovhed, Dumhed maa man undskylde, i Betragtning af Forfatteren.