Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 1

En norsk Matroses Tanker over den Vanskelighed at faae Kongen i Tale, skrevet til Trøst for sine Brødre. Kiøbenhavn, 1771. Trykt og findes tilkiøbs hos Joh. Rud. Thiele, boende i store Helliggeiststræde, saa og hos Kan- nevorf i Silkegaden Silkegaden for 4 Skill., stor 1 Ark i 8vo,