Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 1

En af sit Indhold ligesaa besynderlig, som af sin Følge vel bekiendte Con- vent-Prædiken, holden for N. N. Herreds Geistlige i Sjællands Stift over Texten 1 Cor. 3. v. 8. af Studioso S. — b. — j. Trykt i Kiøbenhavn. Sælges paa Børsens Bogla-