Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 1

12 Børnenes Graad, som en Bedrøvelse over at de have tabt Guds Billede? — En stor Urime-