Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 1

Tanker ved Synet af de mennesselige Elændigheder.— En Riig og en Fattig mødte hinanden; men Herren giorde dem beg-