Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 17

Arier og andre poetiske Stykker af Ambr. Stub. Kiøbenhavn 1771, trykt hos H. J. Graae, boende ved gammel Strand. Sælges hos Kanneworff i Silkegaden i No. 66. for 1 Mark 8 Skilling, stor 6 Ark i 8vo.