Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 17

taget sig at igiendrive, skiønt et saadant Skrift neppe fortiente at besvares.