Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 17

med den Bergbefaring, som er skeedt paa Bornholm. 3. De Efterretninger de have havt paa Bornholm. 4. Bergartens Beskaffenhed og Bergbefaringens Nytte. 5; En Historisk Sammenligning imellem de forhen der paa Landet giorde Forsøg, og den rette Bergværksmæssige Omgangsmaade, som. burde iværksættes om Steenknl af behørig Godhed skal erholdes.