Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 16

Bonasse. En oprigtig Haandverksmands Svar og Igiendrivelse imod den sig saa kaldende Haandverksmand, (men vel snarere en Stats- eller Lærd-Mands) trende