Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 16

Dette er af samme Indhold som den under No. 229 i denne Fortegnelse anmeldte forunderlige Tildragelse med Jun. Philopatr. i de Dødes Rige; men af en anden Forfattere og meget muntrere og snildere udført.