Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 16

En sandfærdig og tilforladelig Beretning om Junior Philopatreias Opstandelse med mere som Historien fortæller, saa- re kortvillig at læse. Til Trykken befordret af Rosentornes Ven. Kiøbenhavn, trykt og faaes tilkiøbs hos A. Fr. Stein i Skidenstrædet for 6 Skilling, stor 2 Ark i 8vo.