Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 16

Forfatteren af disse fornuftige Anmærkninger har traget sig de i Magazinet mod Krigsstanden indrykte Noter nærmere end de virkelig fortiene det, og han tager vist Feil, i Fald han troer, at man af de Skrifter der udkomme, kan dømme om Nationens Tænkemaade, den daglige Erfarenhed viser, at der tænkes gandske anderledes end der skrives, og at det den mindste Tid er Folkets Røst der taler i vore Skrifter.