Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 16

til Skovens almindelige Lyksalighed; men gi- ver Løven tillige en Erindring om Følgen af dens Hofstats Indskrænkelse og af de mange Dyrs Forafskedigelse, som han mener er til Tab for de andre smaa Dyr, som blive mistrøstige ved at see disse Kilder tilstoppede soln tilforn ernærede dem m. m. I det andet Brev fra en Muselmand, bedes Stor- viziren at formaae Sultanen til, ikke at forhindre de Rige at være ødsele i Klæder, saasom dette forskaffer de Fattige Næring og Fortieneste, og erindrer ham om, at Sparsommelighed er en Grundsætning i StatsKundskaben, som ofte kan uretteligen anvendes. Han beder og Storviziren at formaae Sultanen til at borttage deres Monopolier som brygge Sorbetter i Constantinopel, at ikke enhver Muselmands Tunge skal være en Slave af deres Drik; saa og at fortælle Sultanen, at den store Mufti er en Hyklere. Dette ene Træk fornemmelig, tilligemed det 3die Brev til den tyrkiske Mufti, hvormed han bebreieder samme adskillige Laster, røber en bekient Forfattere, der mere end en Gang har viist sig fra en ufordeelagtig Side. De 3 Fabler ere ikke sær mærkværdige.