Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 16

247 Dette er en Slags Pasqvil over en la- tinsk Skoles Discipler, der Viiser deres uordentlige og ryggesløse Levemaade. Titelen viser tydelig nok af hvad Slags Forfattere dette kan være avlet, dog var det at ønske, at ikke alt for meget var sant, af det hvad denne smagløse og dumme Skribent her har opsadt.