Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 16

Indholdet er efter Titelen, og er udført saaledes at man vel uden Modbydelighed kan læse det, skiønt man har læst tilforn langt smukkere og grundigere Afhandlinger om denne Materie.