Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 16

254 rups Efterleverske, boende i store Helliggeist-Strædet, og sælges samme Steds for 8 Skilling, stor 3 Ark i 8vo.