Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 16

Jens Paupers Liv og Levnet samt hans ulykkelige Feldtog imod de under Fortunæ Anførsel saa kaldede guldskrammererede Studentere, af ham selv beskreven og til Trykken befordret i hans høie Alderdom. Kiøbenhavn 1771, trykt hos Thomas Bo-