? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

Ey Bever, Vid og Fliid og Vagt tiltrækker — Ey kronet Hielm— ey røversk Ugle-Vold; Med os var Gud, vor Hevner, Soel og Skiold.