? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

Som fløy saa høyt — den deres Vinger stækker — Et Mørkets Sælskab hæves op;