? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

Ulykkens Fugl imod Sædvane sov I Nattens Mulm — og skiltes ved sit Rov.