? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

Her styrtes mange sorte Natte-Tanker;